PRIVACY STATEMENT VAN PILATES STUDIO MANON

Gevestigd aan de Vijverweg 2 te Best, 5683 CX, KVK-nummer: 61579033 Pilates Studio Manon is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals deze worden verzameld bij uw lidmaatschap van Pilates Studio Manon als ook bij uw gebruik van de website. In dit Privacy Statement beschrijven wij op welke wijze wij met uw persoonsgegevens omgaan. Door en lidmaatschap bij Pilates Studio Manon af te sluiten en door het bezoeken van onze website (www.pilatesstudiomanon.nl) gaat u akkoord met de hier vermelde verwerking van uw persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

WAT ZIJN PERSOONSGEGEVENS? 

Persoonsgegevens zijn gegevens die herleidbaar zijn tot en natuurlijk persoon. Met behulp van deze gegevens kan Pilates Studio Manon haar leden direct dan wel indirect identificeren. 

WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WIJ? 

In het kader van de dienstverlening van Pilates Studio Manon worden bij uw inschrijving uw persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld uw NAW-gegevens, e-mailadres, geboortedatum en telefoonnummer, verzameld en verwerkt. Daarnaast zal Pilates Studio Manon waar nodig informatie over uw gezondheid verwerken. Ook wordt overige informatie met betrekking tot uw lidmaatschap en/of bezoek van de website (aantal bezoeken, voorkeuren, betalingsgegevens, etc.) verzameld en verwerkt. 

VOOR WELKE DOELEN VERZAMELT PILATES STUDIO MANON DEZE INFORMATIE? 

Uw persoonsgegevens zullen worden gebruikt ter registratie en uitvoering van uw lidmaatschap. Daarnaast zal Pilates Studio Manon deze gegevens gebruiken om u per post, per e-mail of anderszins te informeren over producten, diensten of speciale acties van Pilates Studio Manon die voor u interessant kunnen zijn. Pilates Studio Manon kan u ook na afloop van uw lidmaatschap benaderen voor marketingdoeleinden, tenzij u heeft aangegeven geen marketing gerelateerde berichten van Pilates Studio Manon te willen ontvangen. Wij verzamelen gegevens over uw gezondheid uitsluitend uit veiligheidsoverwegingen en voor het opstellen van en voor u goed en passend advies. Wij kunnen u immers alleen van een advies en adequate begeleiding voorzien, indien wij van uw gezondheidstoestand en mogelijke beperkingen op de hoogte zijn. Gegevens betreffende uw gezondheid worden door Pilates Studio Manon dan ok uitsluitend voor dit doel gebruikt. 

OVERDRACHT VAN UW GEGEVENS. 

Pilates Studio Manon kan uw persoonsgegevens overdragen aan derden indien dat wettelijk verplicht is. Voor elke andere verwerking van uw persoonsgegevens zal Pilates Studio Manon uw expliciete voorafgaande toestemming vragen indien dit vereist is op grond van de AVG.

BEVEILIGING VAN INFORMATIE 

Pilates Studio Manon gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens die u aan ons toevertrouwt. Zo zorgt Pilates Studio Manon ervoor dat uw gegevens goed beveiligd zijn, en dat alleen daartoe geautoriseerde personen binnen Pilates Studio Manon toegang hebben tot uw gegevens. Pilates Studio Manon bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt. 

CONTACT 

Heeft u andere vragen of opmerkingen over dit Privacy Statement, of wenst u gen informatie van Pilates Studio Manon voor direct marketingdoeleinden per e-mail te ontvangen, neem dan contact op met Pilates Studio Manon, Bosseweg 7d, 5682 BA te Best of via e-mail: info@pilatesstudiomanon.nl